Guest registration Login

Město Potštát Městský úřad

Czech company

for regions:
I když s trvalým osídlením Potštátska je nutno počítat až od přelomu 13. a 14. století, nelze z toho usoudit, že jde o oblast, do níž nikdy předtím lidská noha nevkročila. Záznamy v městské kronice z roku 1818 (autorem je někdejší pekařský tovaryš a pozdější představený Karel Schubert) potvrzuje, že Potštát byl nadále střediskem řemeslné výroby. Podle údajů Wolného, roku 1834 zde bylo na 80 tkalců, 47 ševců a 29 krejčích. Město mělo 1305 obyvatel a bylo zde na 188 domů. Potštátská panství celkově mělo 5478 obyvatel, 4675 měřic vrchnostenské půdy (polí, luk, pastvin) a 3347 měřic lesů. Poddanská pole, louky, zahrady a pastviny obnášely 8915 měřic. K městu patřily i 4 rybníky. Každá ves měla svou školu, do kterých chodilo 673 dětí.
+420 581 624 270 potstat@cbox.cz www.potstat.cz

Město Potštát Městský úřad
Zámecká 1, Potštát, 753 62, Přerov

Company ID: 00301795
VAT ID: CZ00301795
E-mail:

potstat@cbox.cz

Phone: +420 581 624 270

We will help you find the details of the route to the company's headquarters, including the itinerary. You can also easily load the route using a QR code.