Registrace hosta Přihlášení
Vložit novou poptávku

kliknutím a vyplněním formuláře vložte novou poptávku

Firmy

Aktuální informace o firmách a službách ze všech regionů České republiky

více než 25 721 firem
Najít firmu

Poptávky

Poptávky z ČR a celého světa a veřejné zakázky z ČR a SR.

přesně 1300 poptávek
Poptávky

Zboží

Navštivte nákupní galerii zboží a výrobků našich klientů.

více než 130 položek
Najít zboží

Aktuální poptávky a veřejné zakázky

České
poptávky
Veřejné
zakázky ČR
Veřejné
zakázky SR
Zahraniční
poptávky

Preložka cesty II/590, Malacky - severný obchvat - BIM, projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je dodanie dokumentácie pre realizáciu stavby aporealizačnej dokumentácie pre stavbu metódou informačného modelovania stavieb (BIM).

Dodávka elektrickej energie

Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie pre Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 93,580 MWh za 24 mesiacov.

Náhradné diely - vzduchová trubka MB s dopravou SK 152 AU

SK 152 AU TYP STROJA MB, VIN : WDB9321821L55860 ,ROK VÝROBY :2017, TYP VOZIDLA- MB

Orezávanie stromov, kosenie trávy, ošetrenie rastlín

Predmetom zákazky je údržba trávnych porastov, drevín a krovín nachádzajúcich sa cestnom telese ciest I. triedy a na ostatných pozemkoch v správe Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC). Hlavným zámerom predmetnej údržby je úprava prejazdného profilu ciest I. triedy, ktorý je nevyhnutné zachovať v požadovaných parametroch, aby nedošlo k zasahovaniu trávy, drevín a krovín do jazdných pruhov vozovky a k jej následnému zúženiu. Pravidelnými výkonmi činností zameraných na údržbu tráv, drevín a krovín sa predchádza obmedzeniam rozhľadu vodičov a možným komplikáciám pri stretoch vozidiel s divou zverou. Do predmetu zákazky patrí aj zrezávanie suchých, chorých stromov a stromov naklonených nad cestu ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, odstránenie stromov resp. napadanej drevnej hmoty z ciest a cestných pozemkov po víchriciach búrkach alebo iných mimoriadnych udalostiach. Pre zabezpečenie výkonu požadovaných činností poskytovateľ je povinný zabezpečiť vybavenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podrobný rozsah prác je uvedený v súťažných podkladoch v časti 1.2 Opis predmetu zákazky.

Špeciálne skriňové automobily

Predmetom zákazky je dodanie nových špeciálnych skriňových automobilov so 4 ročným servisom alebo 160 000 km, (Ide o pravidelné servisné prehliadky podľa pokynov výrobcu).

Nákup podlahy do rekonštruovaných priestorov – výstavnej a kreatívnej miestnosti

Nákup podlahovej krytiny