Registrácia hosťa Prihlásenie

Obec Vojkovice

česká firma

pre regiony:
Obecní úřad Vojkovice. Obec Vojkovice má rozsah 487 ha a nachází se ve výšce 315 m nad mořem. Pod jménem Vojtěchov, později Vojtěchovice, nyní Vojkovice jsou zaznamenány již v roce 1300. Původně zde bylo asi 10 větších statků. Obec patřila knížeti Frýdeckému později byla prodána Tlukovi z Tošanovic. Na robotu jezdili lidé do Dobré, Raškovic a Bruzovic. Pracovalo se až 100 dní v roce. Když kolem roku 1700 vystavělo panství Těšínské v obci hospodu, nastal v obci větší rozkvět. Zastavovaly zde povozy, pošta, honci dobytka a všichni nakupovali zásoby na další cestu. Obec se začala rozrůstat. V roce 1890 byla postavena kaple u lesa. V roce 1949 byla postavena škola a v roce 1972 byla znovu přestavěna. V roce 1975 ztratila obec Vojkovice samostatnost a byla začleněna k obci Dobrá. V dalších letech se vývoj v obci zastavil. Byla zakázána výstavba rodinných domků a v roce 1979 byla zrušena školní výuka. Nový rozvoj nastal až v roce 1990 po pádu totalitního režimu v listopadu 1989. V listopadu 1990 se konaly první volby do zastupitelstva obce Vojkovice. Prvním starostou se stal pan Ing. Ladislav Obluk.
+420 558 651 025 vojkovice@applet.cz www.vojkovice.eu