Registrace hosta Přihlášení

Dům dětí a mládeže Kojetín

česká firma

pro regiony:
Dům dětí a mládeže Kojetín je školské zařízení a příspěvková organizace Města Kojetín, která v průběhu celého roku poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není osvojování co největších objemů fakt, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů. Svými aktivitami zasahujeme do celého Mikroregionu Střední Haná.
+420 737 442 055 reditelka@ddm.kojetin.cz www.kojetin.cz/meddm

Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, Kojetín I-Město, 752 01, Přerov

IČ: 70236356
Email:

reditelka@ddm.kojetin.cz

Telefon: +420 737 442 055

Pomůžeme Vám vyhledat detail trasy k sídlu firmy včetně itineráře cesty. Trasu můžete jednoduše načíst také pomocí QR kódu.