Registrace hosta Přihlášení

Foresta SG, a.s. Lesní poradenství

česká firma

pro regiony: Zlínský kraj
Společnost Foresta SG a.s. působí v oboru lesnictví, dřevařství, zemědělství a životní prostředí již od roku 1994. Našim cílem je vyhledávat, vytvářet a realizovat jedinečná řešení, která mohou dostatečně podporovat správu lesního majetku a další procesy s ním spojené. V rámci lesního poradenství zajišťujeme audit, analýzy stavu lesního majetku i jeho oceňování, měření výnosů a zpeněžení dříví. Pro poskytování odborných poradenských služeb v lesnictví jsme akreditovaní Ministerstvem zemědělství, které na tyto služby uděluje dotaci ve výši 40 tis. Kč. Pokud projevíte o naše poradenské služby zájem, tuto dotaci Vám zdarma vyřídíme. Expertní poradenské služby: Analýza stavu lesního majetku v rámci: - koncepce hospodaření, - újmy na lesním majetku, - škod na lesním majetku, - hospodaření s vodou, - oceňování. Analýza ekonomiky lesního majetku v oblasti: - hospodaření, - dotací, - kontroly a rozhodování vlastníka lesa (návrh soustavy výkonových a ekonomických ukazatelů), - kontrolních mechanismů při správě 3. osobou, - posuzování investic, - pokročilého řízení ekonomiky lesního podniku. Podpora vyššího zpeněžení dřevní suroviny: - posuzování aktuálního zpeněžení, - návrh opatření na jeho zvýšení, - transparentní metody a způsoby prodeje, - přesné stanovení zásob a kvality lesních porostů. Diversifikace aktivit nad lesním majetkem: - návrh, - posouzení, - vyhodnocení, - optimalizace, - posouzení investic, - vytvoření business plánu. Zajišťování dotací: - evropské i národní dotace pro vlastníky a správce lesa i subjektům, které podnikají přímo v lesnictví. Podpora dřevařské výroby: - řízení dodávek a pohybu dříví, - inventarizace zásob. Tvorba mapových výstupů týkající se například: - SÚJ LČR pěstební i těžební, - prognózy těžby dřeva, - vlastnictví lesů České republiky, - obslužnosti porostů, - logistiky v obchodu se dřevem, - zdrojů dřevních surovin. Implementace evropských a národních předpisů při hospodaření v lese: - Natura 2000, - Ochrana vod, - Ochrana půdy, - Reprodukční materiál, - Nařízení Eu č. 995/2010, o dřevě, - Rostlinolékařství, - Právní formy podnikatelských subjektů. Zpracujeme dotační projekty v oblasti lesnictví pro města a obce, fyzické a právnické osoby. Pro veřejnou správu poskytneme poradenství v oblasti dotačních podpor, lesního a vodního hospodářství, životního prostředí a v dalších oblastech.
+420 571 487 111 info@foresta.cz www.foresta.cz/

Foresta SG, a.s. Lesní poradenství
Horní náměstí 1, Vsetín, 755 01, Vsetín

IČ: 60735384
DIČ: CZ60735384
Email:

info@foresta.cz

Telefon: +420 571 487 111

Pomůžeme Vám vyhledat detail trasy k sídlu firmy včetně itineráře cesty. Trasu můžete jednoduše načíst také pomocí QR kódu.