Registrace hosta Přihlášení

Magistrát města Přerova Statutární město Přerov

česká firma

pro regiony:
Město Přerov. Prvá písemná zmínka o Přerově pochází z roku 1141 (v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka) a svědčí o jeho správní funkci v hradské soustavě přemyslovského státu. Ale teprve roku 1256 udělil Přemysl Otakar II. osadě práva královského města. V době husitských válek představovalo důležité středisko kališníků na Moravě. Dnes je Přerov moderní město, které má téměř padesát tisíc obyvatel, žijících ve třinácti částech: - Přerov I - město - Přerov II - Předmostí - Přerov III - Lověšice - Přerov IV - Kozlovice - Přerov V - Dluhonice - Přerov VI - Újezdec - Přerov VII - Čekyně - Přerov VIII - Henčlov - Přerov IX - Lýsky - Přerov X - Popovice - Přerov XI - Vinary - Přerov XII - Žeravice - Přerov XIII - Penčice Odbory magistrátu: - útvar interního auditu tel. 581268408 - odbor kancelář primátora tel. 581268487 - odbor kancelář tajemníka tel. 581268280 - odbor ekonomiky tel. 581268211 - odbor vnitřní správy tel. 581268206 - odbor koncepce a strategického rozvoje tel. 581268601 - odbor řízení projektů a investic tel. 581268259 - odbor správy majetku a komunálních služeb tel. 581268120 - odbor sociálních věcí a školství tel. 581268700 - odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu tel. 581268243 - odbor stavebního úřadu a životního prostředí tel. 581268232
+420 581 268 111 posta@prerov.eu www.prerov.eu

Magistrát města Přerova Statutární město Přerov
Bratrská 34, Přerov, 750 11, Přerov

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Email:

posta@prerov.eu

Telefon: +420 581 268 111

Pomůžeme Vám vyhledat detail trasy k sídlu firmy včetně itineráře cesty. Trasu můžete jednoduše načíst také pomocí QR kódu.